Загальнодоступні моделі 3D

Показані 1-24 результатів 728

3D Моделі публічних просторів та інших архітектурних структур.

Громадський простір - територія або простір потенційного розташування людей. Він визначається для врегулювання цивільних правовідносин, що виникають поза приватними просторами, де правовий статус і сама можливість знайти окремих громадян обмежені в силу загального закону та заснованих на законі приватних норм.

У рамках однієї і тієї ж держави ознаки громадського місця не є універсальними і встановлюються в контексті конкретних законів і норм. Ці роз'яснення - як правило, у формі вичерпного переліку - визначаються нормотворцем у межах своєї компетенції, відповідно, кола завдань, регулювання яких передбачає відповідний акт. Правове значення вивісок (списків) громадських місць, визначених в актах місцевого самоврядування, обмежується межами його територіальної та адміністративної компетенції, з безумовним верховенством державних законів над місцевими нормами.

Типологія громадських місць у різних країнах не однакова через відмінності у їхніх місцевих законах. У той же час, різні групи вимог, обмежень і заборон можуть застосовуватися до одного типу громадського місця в різних країнах.